Skladatelé světové hudby

Přehled skladatelů světové hudby, vytvořený ve spolupráci s nakladatelstvím Fragment dle stejnojmenné knihy Milana Kuny. Titul obsahuje portréty skladatelů se základními informacemi. Je doplněn o obrázky hudebních nástrojů a výjevů z oper.

Svět - poznáváme

Oboustranná mapa dětského světa je určena především pro děti mateřských školek a 1.-2. ročníku základních škol. Na první straně se děti jednoduše seznamují se základními světadíly, zvířaty a národnostmi. Na druhé straně potom se základními barvami, abecedou, číslovkami, ročními obdobími a s…

Vynálezy a objevy

Přehled vynálezů a objevů v časové ose s obrázky, vymezením a základními informacemi. Ve spodní části jsou vybraní nejvýznamnější světoví a čeští vynálezci.

ČESKÁ REPUBLIKA VELKÁ

Nejpodrobnější mapa ČR na trhu - na mapě jsou i obce pod 150 obyvatel, stínovaný reliéf hor, s kilometrovníkem. Aktualizace nových dálničních úseků pro rok 2013; jediná mapa na trhu, na které jsou vyznačeny i silnice 3. třídy; zobrazení hranic jednotlivých krajů; rejstřík 6000 obcí na mapě. Rozměr…

OBŘÍ MAPA EVROPY

Výjimečný formát v jednom archu, rozměr 2 x 1,4 metru, měřítko 1 : 3,2 mil. Politické členění s reliéfní kresbou hor a pohoří, speciální povrchová úprava - oboustranné zatavení v laminu s očky pro zavěšení. Mapa je k dispozici ve stejném zpracování také ve formátu 140 x 100 cm, měřítko 1 : 4,2…

OBŘÍ SVĚT ZEMĚPISNÝ

Fyzická mapa světa z dílny tvůrců bestselleru obří politické mapy světa. Stejná kartografická projekce, standardní barevnost horstev a nížin, stínovaný reliéf, hranice států, městská sídla. Mapa je decentní a současně impozantní. Oboustranné zatavení v silném laminu s očky pro zavěšení.Titul je v…

Panovníci Českých zemí 623 - 2013

Přehled panovníků od Sámovy říše až po prezidenty České republiky, vytvořený ve spolupráci s nakladatelstvím Fragment dle stejnojmenné knihy Petra Čorneje. Obvod titulu je doplněn o výjevy z české historie.

Umělecké slohy

Chronologický přehled uměleckých slohů od počátku do začátku 20. století včetně časového vymezení. Titul zahrnuje charakteristické prvky jednotlivých slohů a zobrazuje fotografie významných památek a uměleckých děl.

Mapa Vlastivěda

Vlastivědná mapa České republiky se zvýrazněnými řekami a pohořími. Zajímavostí této mapy je zobrazení poledníku a rovnoběžky procházející naší republikou. Titul je oboustranný se slepou mapou. Dodáváme v lesklém a fixem popisovatelném laminu.