Časování sloves

Časování pěti nejpoužívanějších sloves (být, dělat, mít, moci, mít rád/líbit se) v přítomném čase. Titul obsahuje i zkrácené tvary slovesa.

Dostupné provedení

V laminu (118 x 105 cm) 3 790,00 Kč vč. DPH Objednat